Yeni Kayıt Nasıl Yapılır? Adım Adım Resimli Anlatım.

İlk kayıt işlemi için sistemde “YENİ KAYIT İŞLEMLERİ” menüsü altındaki, Yeni Kayıt seçeneği tıklanarak işlem başlatılır.

1.EKRAN

 

1

TC kimlik numarası ile giriş yapılır; sonra öğrenci tipi belirlenir.

 

2

Öğrenci tipi, resimde de görüldüğü gibi farklı olabilir. Yeni kayıt esnasında sistem, öğrenci numarasını öğrenci tipine göre üretmektedir. Eğer öğrenci tipi yanlış seçilirse, farklı kategoriye aktarılmış olacağından öğrenci tipi tespit edilirken dikkatli olunmalıdır. Öğrenciler, genel olarak;

  • İLKÖĞRETİM DİPLOMALI / ORTAOKUL DİPLOMALI / İMAM HATİP ORTAOKULU DİPLOMALI
  • LİSE ARASINIF TASDİKNAMELİ
  • YURTDIŞI DENKLİK
  • GENEL LİSE MEZUNU
  • MESLEK LİSESİ MEZUNU
  • AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNU
  • MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNU şeklinde tanımlanabilir. Bu öğrencilerin belgeleri iyi analiz edilerek, öğrenci tiplerinin doğru tanımlanması önem arz etmektedir.

3

2. EKRAN

Öğrencinin özlük bilgileri ve ücret yatırılıp yatırmadığının kontrol edileceği ekrandır. Bu aşamada ekrana gelen bilgilerin öğrenci ile uyuşup uyuşmadığı kontrol edilir ve hata var ise kayıttan vazgeçilmeli hata yok ise “KAYIT İŞLEMİNE BAŞLA” butonuna basılmalıdır.

Bu aşamadan sonra, seçilen öğrenci tipine göre, bir kayıt ekranı ile karşılaşılır. Ortaokul/İlköğretim mezunu –diploma- ile gelen, Lise ara sınıflardan ayrılarak –tasdiknameile gelen ve –denklikle- gelen öğrencinin kayıt ekranları birbirinden farklı olduğundan, seçtiğiniz “Öğrenci Tipi” ne göre bir ekranla karşılaşırsınız.

Kayıt işlemine başlanıldığında TC kimlik numarası girilen öğrencinin diğer özlük bilgileri (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanından alınır. Mernis) kaydedilen okul ve öğrenci tipi kontrol edilmeli, hata varsa “Vazgeç” butonu ile kayıt işleminden vazgeçilmeli hata yok ise, “Kayıt İşlemine Başla” butonuna basılmalıdır.

4

3. EKRAN

Öğrencinin kaydedileceği okul ve öğrencinin kaydedileceği okul tipine göre ekranla farklılık gösterir.

a) Öğrenci, İlköğretim okulu / Ortaokul / İmam Hatip Ortaokulu diplomalı olarak kaydedilmek istenildiğinde;

5

b) Öğrenci, lise ara sınıf / tasdiknameli olarak kaydedilmek istenildiğinde;

6

c) Öğrenci yurtdışı denklik olarak kaydedilmek istenildiğinde;

7

d) Öğrenci, Genel Lise Mezunu / Meslek Lisesi Mezunu / Açık Öğretim Lisesi Mezunu / Mesleki Açık Öğretim Lisesi Mezunu olarak kaydedilmek istenildiğinde;

 

8

ekranları gelmektedir. “Kaydedilmek İstenilen Okul” alanındaki listeden seçim yapılıpYeni Kayıt İşlemine Başla” butonuna basıldığında işlem başlatılmış olur.

NOT: Öğrenci Mesleki Açık Öğretim Lisesi ya da İmam Hatip Lisesi’ ne kaydedilmek istenirse, kayıt bilgi ekranına Yüz yüze Eğitim Kurum Bilgileri de gelmektedir.

9

E-Okul / Açık İlköğretim Okulu bilgisi olan öğrencilerin öğretim bilgileri “Bilgi Yönetim Sistemine” otomatik olarak aktarılmaktadır.

10

Zorunlu alanlar, oklarla işaretlenmiş olup, zorunludur.

Bu alanlardan herhangi biri ya da bir kaçı doldurulmadığı takdirde kayıt işlemi tamamlanamaz.

11

Başvurduğu Alan Bölüm: Öğrencinin kaydedilmek istendiği alan / dal bilgisi seçilmelidir.

Yabancı Dil: Seçeneği öğrenciye sorularak seçilir.

Mezun Olduğu Okul İl: Mezun olduğu okulun bulunduğu il yazılır.

Mezun Olduğu Okul İlçesi: Mezun olduğu okulun bulunduğu ilçe yazılır.

Mezun Olduğu Okul Adı: Tasdikname kayıp belgesi, ilköğretim okulu/ortaokul diploması ya da kayıp belgesindeki okul adı aynı şekilde yazılır. Bu bölümde kısaltma yapılmaz. Buraya yazılacak okulun adı lise diploması üzerinde yer alacağından okul adı girilirken gerekli dikkat ve özen gösterilmelidir.

Mezuniyet Belgesinin Sayısı: Öğrencinin tasdikname ya da diplomasının tasdikname sayısı ya da diploma sayısı yazılmalıdır.

Mezuniyet Belgesinin Tarihi: Öğrencinin tasdikname ya da diplomasının tasdikname tarihi ya da diploma tarihi gg/aa/yyyy formatında yazılmalıdır.

Adresi: Öğrencinin adresi tam olarak yazılmalı, kısaltmaya zorunlu hallerde gidilmelidir. Semt, ilçe ve il bölümleri olması nedeniyle adres satırına semt, ilçe ve il adı yazılmamalıdır.

Semt: Öğrencinin adresinde semt geçiyorsa yazılmalıdır.

Posta Kodu: Öğrencinin adresine ait posta kodu yazılmalıdır.

Adres ili, ilçesi: Öğrencinin adres ili ve o ile ait ilçe listelerden seçilmelidir.

Sınav Merkezi: Öğrencinin istediği sınav merkezi seçilmelidir. Öğrencinin adres ili ve ilçesi ile sınava girmek istediği yer adresi aynı olmayabilir.. Bu nedenle özellikle bu kısım öğrenciye sorularak seçilmelidir.

Telefon No: Öğrencinin ev ya da iş telefonu girilmelidir. Bu alana, alan kodunun başına “0” eklenerek giriş yapılır.

Gsm No: Öğrenciye acil durumlarda ulaşabilecek bir cep tel numarası başına 0 getirilerek girilmelidir. E-posta adresi: Öğrenciye ait varsa bir e-posta adresi girilmelidir.

Özel Durum: Öğrenciye ait, Çocuk Esirgeme Kurumu/Islahevinde Yaşıyorum, Gaziyim, Mahkeme Kararı ile Eğitim Tedbiri Verilenler, Şehit veya Gazilerin Eş ve Çocukları, Tutukluyum- Hükümlüyüm gibi özel durumlar var ise buradan mutlaka seçilmeli ve bu durumlar mutlaka belgelendirilmelidir. Aksi takdirde “YOK” seçilerek geçilir. Ancak “Tutukluyum/Hükümlüyüm” özel durumunu seçildiğinde Özel Durumun hemen altındaki cezaevi ili, cezaevi ilçesi ve cezaevi adı alanları aktif hale gelmektedir. Bu durumda öğrencinin cezaevi ili, cezaevi ilçesi ve cezaevi adı bilgileri ilgili seçeneklerden dikkatlice seçilerek bir sonraki adıma geçilmelidir.

Özür Grubu; Öğrencinin var ise özür grubu işaretlenmeli ve mutlaka belgelendirilmelidir. Bu belgeler öğrenci dosyası içerisinde mutlaka saklanmalıdır. Her rahatsızlığa ait özür grubu oluşturulamayacağından, sadece bu durumda olan öğrencilerin özür grubu işaretlenmelidir.

Ancak sadece evde sınav hizmeti almak isteyen öğrenciler için (yatalak öğrenciler) “YATARAK TEDAVİ GÖRÜYOR” seçeneği işaretlenmelidir.

Çalışma grubu; Öğrencilerin çalışma grubu girilmeli, çalışmıyor ise çalışmıyor olarak belirtilmelidir.

NOT: Yurtdışı denkliğinde ilköğretim okullarımızı / ortaokullarımız bitirenler ya da liselerimizin 9. sınıfına geçenler düzeyinde öğrenim gömüş sayılırsınız şeklinde Yurtdışı Denklikle gelen öğrenciler “Denklik belgesi olarak değil; İlköğretim okulu mezunu” olarak kaydedilmesi gerekmektedir.

Tüm veri giriş alanları eksiksiz olarak doldurulmalı, herhangi bir yerdeki yanlışlık, öğrenciye farklı bir sorun olarak geri döneceğinden veri girişlerinde gerekli dikkat ve özen gösterilmelidir.

12

Kaydet butonuna basıldığında,

1. Öğrenci e-okul / Açık İlköğretim Okulundan İlköğretim Diplomalı olarak kaydedildi otomatik olarak aktifleşir.

2. Öğrenci e-okul dışı İlköğretim Diplomalı olarak kaydedildi ise önkayıt olur.

3. Öğrenci e-okul sisteminden gelip Tasdikname ile kaydedildi ise ( lise öğrenimdeki tüm notlar e-okul da var ise ) aşağıdaki ekran gelir.

 

13

 

Ekrandaki tasdikname bilgileri kontrol edilerek, bilgileri doğru ise “Tasdikname Derslerini Kayıt Ederek Devam Etmek İçin Tıklayınız” a basılır. Bu durumda öğrencinin tasdiknamesine ait veriler ( kaç dönem okuduğu, kaç sınıf geçtiği, tasdikname dersleri vb. ) Bilgi Yönetim Sisteminde kaydedilir, öğrenci aktifleştirilmiş olur ve öğrenci numarası oluşur.

Ekrandaki tasdikname bilgileri kontrol edilerek, bilgilerde eksiklik var ise, “Tasdikname Derslerini Kayıt Etmeden Devam Etmek İçin Tıklayınız” a basılır, öğrencinin öğrencilik durumu önkayıt olur, dosya oluşturulur ve belge taraması acilen yapılır.

4. Öğrenci e-okul sistemi dışı Tasdiknameli olarak kaydedildi ise, öğrencinin öğrencilik durumu önkayıt olur.

5. Öğrenci yurtdışı denklik ile kaydedildi ise, öğrencinin öğrencilik durumu önkayıt olur.

6. Öğrenci lise diplomalı olarak kaydedildi ise bu öğrencinin öğrencilik durumu önkayıt olur.

14

 

Öğrenci Onay Raporu Al” butonuna basılarak yazıcıdan çıktı alınmalı ve öğrenciye imzalatılarak dosyasına konulmalıdır. E-Okul / Açık İlköğretim Okulundan gelen öğrenciler ile ilgili herhangi bir belge alınmayacak ve dosya oluşturulmayacaktır.Öğrenci Şifre Raporu Al” butonlarına basarak “Öğrenci Şifre Raporu” çıktısı yazıcıdan alınmalı ve öğrenciye verilmelidir. Çünkü öğrenci, bu raporda yer alan öğrenci numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapacaktır. Öğrenciye dosya oluşturulacaksaDosya Kapağı Raporu Al” butonuna basılarak, dosyaya bu rapor yapıştırılır.

İlk kayıt işlemi yapılan tüm öğrencilerin resimleri sisteme yüklenecektir.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , ,
Eklenme Tarihi: 28 Ağustos 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın