S.S.S


GENEL SORULAR

Açık Lise Mezuniyet Şartları Nelerdir? Nasıl Mezun Olurum?

Açık Öğretim Lisesi (Alan Yok) Mezuniyet Şartları.

  • Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
  • Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
  • Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
  • Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması,(Özellikle lise ara sınıflarından gelen öğrenciler için)
Alan olarak “ALAN YOK” veya “ALAN YOK 2” gözüküyor. Aradaki farklar nelerdir?
Açık Öğretim Lisesinde okutulan derslere ait dönemlere göre haftalık ders çizelgesi, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 24/09/2014 tarihli ve 92 sayılı kararı doğrultusunda değiştirilmiştir.
Bu karardan önce kayıt yaptırmış olan öğrenciler mağdur olmaması için söz konusu haftalık ders çizelgesi kademeli olarak uygulamaya konmuştur. Kademeli geçişten dolayı 2015-2016 eğitim öğretim yılı I. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine göre; toplam dönemi 7 ve üzerinde olan öğrenciler “Alan Yok”, toplam dönemi 6 ve daha küçük dönemlerde olan öğrenciler ise “Alan Yok 2” olarak adlandırılmıştır.

Toplam dönemi 7 ve üzerinde olan öğrenciler daha önce uygulanan Genel Lise derslerinden sorumlu tutulurken, toplam dönemi 6 ve daha az olan öğrenciler ise 24/09/2014 tarihli ve 92 sayılı karar ile kabul edilen ders çizelgesindeki derslerden sorumlu tutulmaktadırlar. Alan yok sistemine tabi olan öğrenciler kayıtlarını yenilememeleri durumunda Alan yok 2, sisteminde okutulan derslerden sorumlu olacaklardır. Bu durumda karşılarına yeni dersler ve iki ders arasındaki kredi farkı birden fazla olan derslerden dolayı daha önce muaf oldukları ortak dersleri (yabancı dil ve matematik vb.) tekrar almak zorunda kalabileceklerdir.

Yine 24/09/2014 tarihli ve 92 sayılı haftalık ders çizelgesine kademeli geçişten dolayı tüm öğrenciler ileride belirlenecek bir tarihte, dönemleri uyduğunda “Alan Yok 2” sistemine tabi olacaklardır. Bu nedenle halen “Alan Yok” sistemine tabi derslerden sorumlu olan öğrenciler her dönem kayıtlarını yenilemeleri yararlarına olacaktır.

Aşağıdaki bağlantılarda, öğrenciler kendi alanları ile ilgili seçebilecekleri dersleri görebilirler.

Listelerin en sonunda yer alan açıklamalarda da görüldüğü üzere; Bir sınav döneminde, Alan Yok sisteminde 30 kredi, Alan Yok2 sisteminde ise 35 kredilik ders seçilebilmektedir.

Açık Öğretim Lisesinden Mesleki Açık Öğretim Lisesine Nasıl Geçebilirim?
Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler, her eğitim ve öğretim yılının başında (Ağustos/Eylül) yüz yüze eğitim veren okul müdürlüklerine dilekçe ile başvurarak geçiş yapabilirler. Öğrencilerin, Açık Öğretim Lisesinde kazandıkları dönemler ve krediler aynen korunur.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Mesleki Açık Öğretim Lisesinde okuyorum, Açık Öğretim Lisesine nasıl geçebilirim?
Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme dönemlerinde,Yüzyüze eğitim aldığınız okullara başvurarak kayıt yenileme işleminizi yaptırıp öğrencilik durumunuzun aktif hale getirilmesinden sonra Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yapan kurumlara bir dilekçe ile başvurarak geçiş yapabilirsiniz.

Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Açık Öğretim Lisesine geçişe ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Açık Öğretim Lisesinden örgün öğretime geçmek istiyorum. Nasıl geçebilirim?
Açık Öğretim Lisesinde Ders Geçme ve Kredili Sistem, örgün eğitim(1) veren okullarda ise Sınıf Geçme Sistemi uygulanmaktadır. Açık Öğretim Lisesinden örgün eğitim veren bir okula nakil yaptırmak isteyen öğrencilerin sınıf seviyesi, başarmış oldukları ortak derslere göre belirlenir. Örgün eğitim veren okullar, Açık Öğretim Lisesinden tasdikname ile gelen öğrencilerin sınıf seviyesini, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 29.09.2014 tarih ve 93 sayılı kararına göre belirler.

Geçiş işlemi örgün öğretim iş takviminde belirtilen tarihler arasında yapılır.

Daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Açık Lise’de seçtiğim derslerin kitaplarını Halk Eğitim Merkezinde bulamadım. Nasıl Temin Edebilirim?
Halk Eğitim Merkezlerine kitaplar öğrencilerin hangi dersleri seçecekleri tam olarak bilinememesinden ötürü tahmini olarak gönderilmektedir. Eğer seçtiğiniz derslerin kitaplarını bulamadıysanız aşağıdaki bağantıdan kitapların pdf versiyonuna erişebilirsiniz.

Kitaplar için tıklayınız.

Açık Öğretim Lisesi öğrencisiyim. Askerliğimi tecil ettirebilir miyim? Hangi öğrenciler askerlik erteletebilirler?
Öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik olup da 29 yaşına kadar olan yaş grubundaysanız Halk Eğitim Merkezlerinden Ek C-2 belgesi alarak, Askerlik Şubenize müracaat edebilirsiniz. Erteleme Yetkisi Askerlik Şubelerindedir.

1111 sayılı Askerlik Kanununa göre 29 yaşına kadar askerlik tecili yapılabilir. Ancak Ek C-2 belgesine öğrencilik hakkının olup olmadığı yazılır. 12.Dönemden sonraki öğrencilerin askere alınıp alınmaması Askerlik Şubesinin takdirindedir.(Ek c-2 veya Öğrenci durum belgesi düzenlenir)

Sınava gireceğim İl yada İlçeyi değiştirebilir miyim? Şartları nelerdir?
İstediğiniz herhangi bir il yada ilçede sınava girebilirsiniz. Bunun için herhangi bir şart bulunmamaktadır. Sadece sınavlara 45 gün kalana kadar yapılmalıdır. Aksi takdirde sınava gireceğiniz il ilçeyi değiştiremezsiniz.

Her sınav döneminde sınavlara 45 gün kalıncaya kadar sınav merkezinizi halk eğitim merkezlerine gelerek değiştirme hakkınız vardır.

Sınavlara 45 günden az kaldıysa Zorunlu tayin, doğal afet, askerlik gibi durumlarda yedek salonda sınava girme imkânı (durumunuzu belgelendirmek şartıyla) bulunmaktadır.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde bulunan Sınav Yürütme birimine müracaat edilmelidir.

Açık Öğretim Lisesinde paso verilmesi hakkında bilgi verebilir misiniz?
Paso Belediye araçlarından (otobüs, metro, metrobüs, vapur vb.) öğrencilerin indirimli faydalandırılmasıdır. 12.Döneme kadar olan öğrencilere öğrenci belgesi verilir. Paso verilip verilmemesi Belediyenin takdirindedir. Halk Eğitim Merkezinin müdahalesi olamaz. Bu konuda sadece öğrenci belgesi vermekle yükümlüdürler. Bulunduğunuz il yada ilçe belediyesi ile görüşülmelidir. Bazı belediyeler başka şartlar talep edebilir. (Sigortalı olarak çalışmama zorunluluğu gibi, Belli bir yaşın üzerinde olmama gibi)
Açık Öğretim Lisesi okumaktayım. İnternet erişimim yok. Öğrencilik işlemlerini nasıl yapabilirim?(Şifre değişikliği, sınav yeri değişikliği, ders seçme, bilgi edinme…)
147 İletişim Merkezini arayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bilgileriniz teyit edildikten sonra tüm işlemlerde hizmet verilmektedir. Sistem, 7/24 Hizmet vermektedir.
Ders seçimi yapmayı unuttum. Ne yapabilirim?
Yeni kayıt veya Kayıt yenileme işleminizi yaptıktan sonra belli bir zaman aralığında ders seçimi yapmak zorundasınız. Eğer bu zamanı kaçırmışsanız sistem otomatik olarak sizin yerinize ders seçimi yapar. Sistem ders seçerken de muaf oldukları dersleri seçmemektedir. Sistemin atadığı derse itiraz edilemez. Sorumluluk öğrenciye aittir.

Şifremi Unuttum, Ne Yapmalıyım?
Şifresini unutan öğrenciler kayıt işlemlerini yaptırtığı Halk Eğitim Merkezinden, yeni şifre almak için başvurması gerekmektedir.
Sistemde “Ön Kayıt” Öğrencisi olarak gözüküyorum. Bu ne demek? Nasıl ve ne zaman Aktif öğrenci olurum?
Açık Liseye ilk defa kayıt yaptırdığınızda(Yeni Kayıt), sistem sizi ön kayıt öğrencisi olarak belirler. Kayıt esnasında verdiğiniz belgelerin incelenmesi taranıp sisteme aktarılması gerekir. Halk Eğitim Merkezi yeni kayıtlardan sonra, belli bir zaman içinde kayıt belgelerinizi(Diploma, tasdikname, denklik belgesi gibi) sisteme tarayıp göndermekle yükümlüdür.
Merkezi Ankarada bulunan Açıköğretim Lisesi Müdürlüğü taranan bu belgeleri bir zaman sonra onaylar. Onayladıktan sonra Aktif Öğrenci olursunuz.
Ön kayıt öğrencisi durumunda olan öğrenciler kayıt işlemleri tamamlanmadığından sınava giremezler. Bu durumdaki öğrencilerin her türlü iş ve işlemlerini yürütebilmeleri için aktif konuma gelmeleri gerekmektedir. Ön kayıt süreci uzamışsa öğrenci yeni kayıt yapılan Halk Eğitim Merkezine başvurulmalıdır.

SINAVLAR

Sınavda Bir Dersten Kaç Puan Alırsam Başarılı Olurum?
Sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulmaktadır. Açık Öğretim Lisesinde dersler 100’lük not sistemi ile değerlendirilmektedir. Bir dersten başarılı olmak için, en az 9 soruya doğru cevap vererek 45 puan almanız gerekmektedir.
Sınavda Yanlış Cevapladığımız Sorular, Doğru Cevaplarımızı Etkiliyor mu?
Açık Öğretim Lisesi sınavlarında verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Bir başka ifade ile yanlış, doğruyu götürmez. Cevabını bilmediğiniz soruda herhangi bir seçeneği işaretlemeniz faydalı olacaktır.
Sınava Nerede ve Hangi Derslerden Gireceğim?
Sınavlara internet üzerinde yayınlanan size ait Sınav Giriş Belgesinde belirtilen okul/ okullarda girilecektir. Sınavına gireceğiniz dersler, sistem üzerinden seçmiş olduğunuz Sınav Giriş Belgesinde belirtilen derslerdir.
Sınav Günü Yanıma Neler Almalıyım?
Sınavda yanınızda bulunması gerekenler;

Açık Öğretim Lisesi Sınav Giriş Belgesi (internetten sisteme girip alınacak),
Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da var ise ehliyet, pasaport)
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı (zorunlu değil olması önerilir),
Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.
Dikkat: Öğrenciler, sınava girerken kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet) ve Sınav Giriş Belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

Açık Öğretim Lisesi Sınavları Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?
Sınav tarihleri iş takviminde belirtilmiştir. Sınavlar, çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılmaktadır. İş takvimi için tıklayınız.
Bir yılda kaç defa sınava girebilirim?
18 yaşını doldurmuş öğrenciler yılda 3 defa, 18 yaş altındaki öğrenciler ise yılda 2 kez sınava girebilirler. Bazı durumlarda Açık Lise Müdürlüğü ek sınav açabilir (özellikle Ağustos-Ekim ayları arasında) Bunun için açık lise web sayfası ziyaret edilerek ek sınav duyurularına bakılmalıdır.
Yedek Salonda Sınava Nasıl Girebilirim? Şartları nelerdir?
İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerindeki Sınav Yürütme Kurulunun kararı ile yedek salonda sınava girebilecek öğrenciler şunlardır:

Askerlik görevini yapanlar.
Sınav tarihlerinden 45 gün öncesine kadar öğrencinin veya kendisine bakmakla yükümlü yakınının başka bir yere tayin edilmesi.
Mazeretlerini belgelendirmeleri koşulu ile sel, deprem vb. doğal afetlerden dolayı bulundukları il/ilçeyi değiştirenler.
Sınav tarihlerinden 45 gün öncesine kadar cezaevindeki tutuklu ve hükümlülük hali sona eren öğrenciler.