AÖL YURTDIŞI PROGRAMI

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YURTDIŞI BATI AVRUPA PROGRAMI 

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ

T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir eğitim kurumu olan Açıköğretim Lisesi, herhangi bir nedenle liseye devam edemeyen ortaokul mezunlarına, günlük uğraşlarından ve yerlerinden ayrılmadan lise öğrenimi görme olanağının verilmesi amacıyla kurulmuştur. İlk kez 1992-1993 öğretim yılında öğrenci alınan Açıköğretim Lisesinde görülen öğrenimin içeriğinin diğer liselerdekinden hiç bir farkı yoktur. Açıköğretim Lisesi diploması aynıdır. Bu diploma, giriş sınavını kazanmaları halinde sahiplerine yükseköğrenime devam etme hakkını verir.Açıköğretim Lisesinin kurulması ile, Türkiye’de dışarıdan lise bitirme sınavları kaldırılmıştır. 1990-1991 öğretim yılında Anadolu Üniversitesi ile MEB arasında yapılan bir protokol gereğince yurtdışında da uygulanmakta olan Aydınlıkevler Lisesi Dışardan Lise Bitirme Sınavları, yukarıdaki yönetmelik değişikliği gereğince kaldırılmış, yerine 1995/1996 öğretim yılından itibaren Açıköğretim Lisesi Yurtdışı Programı uygulamaya konulmuştur.Açıköğretim Lisesinin akademik sorumluluğu Milli Eğitim Bakanlığı adına Ankara Açıköğretim Lisesine aittir. Kayıt yaptıranlar bu okulun öğrencisi olurlar ve öğrenimlerini başarıyla tamamlayanlar bu okulun diplomasını alırlar.Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Bürosu, Açıköğretim Lisesi Batı Avrupa Programı ile ilgili her türlü tanıtım, duyuru, önkayıt, öğrenci işleri, sınavların ön organizasyonu ve postalama işlemlerini Anadolu Üniversitesi ve Açıköğretim Lisesi adına tarafından yürütür. Açıköğretim Lisesi Batı Avrupa Programına kayıt yaptıran öğrenciler, Anadolu Üniversitesinin değil; Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Açıköğretim Lisesi öğrencisi olurlar.

Öğretim Programları

Açıköğretim Lisesi (AÖL) Batı Avrupa Programında sadece “Genel Lise Programı” uygulanmaktadır. AÖL Genel Lise Programında yüz yüze öğretim uygulaması yoktur. Genel Lise Programı öğrencileri, en erken 2,5 yıl (5 dönem) sonunda mezuniyet için gerekli koşulları tamamlarlarsa mezun olabilirler. Bu lisede okutulan ortak ve seçmeli dersler, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca Türkiye’deki örgün öğretim verilen lise programlarına paralel olarak belirlenmiştir.Açıköğretim Lisesi “Genel Lise Programı” için mezuniyet kredisi “144”tür. Öğrenciler, bir dönemde en fazla 40 kredilik ortak ve seçmeli dersleri seçer ve sınavlarda başardıkları derslerden aldıkları kredilerle mezuniyet kredisini tamamlarlar. Genel Lise eğitimi verilen bir örgün lisenin ara sınıfından ayrılmış öğrencilerin; ayrıldıkları okulda başardıkları dersler, Açıköğretim Lisesindeki kredi toplamına eklenir; bu okulda alıp başardıkları dersleri, Açıköğretim Lisesinde tekrar almazlar. Genel Lise Programındaki mezuniyet alanları şunlardır:

 • Sosyal Bilimler Alanı
 • Türkçe-Matematik Alanı
 • Fen Bilimleri Alanı
 • Yabancı Dil Alanı
 • Genel Kültür Alanı

Batı Avrupa Programında halen “Genel Kültür” ve “Yabancı Dil” olmak üzere iki alan uygulanmaktadır. Yabancı Dil alanından mezun olabilmek için, bu alana ait derslerden en az 64 kredi tamamlanması gerekir. Öğrenciler, kayıt sırasında öğrenim görmek istedikleri alanı belirtmek zorundadırlar. Genel Kültür alanını tercih eden öğrenciler, bütün alanlara ait seçmeli derslerden istediklerini seçebilirler. Bu öğrencilerin alan kredisi olan 64 krediyi tamamlama zorunluluğu yoktur. Ancak; genel mezuniyet şartlarını taşımaları ve 144 krediyi tamamlamış olmaları gerekir. Mezuniyet alanını belirtmeyen öğrencilerin alanı “Genel Kültür” olarak belirlenir. Açıköğretim Lisesinde bir öğretim yılı iki dönemden oluşur. Öğrenciler çalışma takviminde belirtilen zamanlarda her dönem kayıt yenilemek zorundadır. İki dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı, silik duruma düşer. Silik durumdaki öğrencilerin daha önce Açıköğretim Lisesinden aldıkları krediler saklı tutulur ve kaldıkları yerden devam edebilirler. Kaydı silinen öğrencilerin kazandıkları başarılar saklı kalır ve yeniden kayıt yaptırabilirler.

Ortak (zorunlu) Dersler“Ortak dersler”, Açıköğretim Lisesi’nden mezun olabilmek için mutlaka alınması gereken derslerdir. Bu derslerde başarısız olunursa tekrar alınması gerekir. Üç kez sınavına girilerek başarısız olunan ortak dersten muaf olunur. Muaf olunan ders istenirse tekrar alınabilir veya muaf olunan bir dersin yerine seçmeli derslerden bir başkası alınabilir. Başarılı olunan bir ders tekrar alınamaz. Öğrencinin bulunduğu döneme göre alması gereken ortak dersler, ilk dönemde bilgisayar ortamında belirlenir. Öğrencilerin daha sonraki dönemlerde, kayıt yenilerken öncelikle almak istedikleri dersleri Ders Seçme Formu üzerinde kodlaması gerekir. Ortak (Zorunlu) Dersler Tablosu:

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ ZORUNLU (ORTAK)  DERSLER*
KOD DERS ADI KREDİ DÖNEM
101 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI –1 4 1
111 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİL. –1 2 1
131 TARİH –1 4 1
151 COĞRAFYA –1 2 1
161 MATEMATİK –1 5 1
171 FEN BİLİMLERİ –1 5 1
181 YABANCI DİL –1 4 1
102 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI –2 4 2
112 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİL. –2 2 2
132 TARİH –2 4 2
152 COĞRAFYA –2 2 2
162 MATEMATİK –2 5 2
172 FEN BİLİMLERİ –2 5 2
182 YABANCI DİL –2 4 2
103 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI –3 3 3
113 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİL. –3 2 3
191 MİLLİ GÜVENLİK BİL. –1 2 3
104 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI –4 3 4
121 FELSEFE –1 2 4
141 T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATAT. –1 2 4
122 FELSEFE –2 2 5
142 T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATAT. –2 2 5

*Çizelge bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, AÖL gerekli hallerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Seçmeli Dersler

“Seçmeli Dersler”, gerekli dönem kredisini tamamlamak için, ortak derslerin yanında alınan derslerdir. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci o dersi istediği takdirde tekrar alabilir. Seçmeli dersler, mezun olmak istenilen alana göre tercih edilmelidir. Genel Kültür alanını tercih eden öğrenciler, bütün alanlara ait derslerden istediklerini seçebilirler. Bu öğrenciler için alan kredisi olan derslerden 64 kredi tamamlama zorunluluğu yoktur. Sadece mezuniyet şartlarını yerine getirmeleri gerekir. Açıköğretim Lisesi Genel Lise Programı Alanlarına Göre Seçmeli Dersler Tabloları:

SOSYAL BİLİMLER ALANI*
KOD DERS ADI KREDİ DÖNEM
204 Türk Dili –1 4 1
251 Turizm –1 4 1
306 Edebi Metinler –1 3 1
208 Sosyoloji –1 3 1
211 Genel Türk Tarihi –1 4 1
217 Ekonomiye Giriş –1 3 1
168 Geometri –1 4 1
206 Psikoloji –1 3 1
216 Türkiye Coğrafyası –1 6 1
261 Hukuk –1 2 1
209 Sosyoloji –2 3 2
212 Genel Türk Tarihi –2 4 2
169 Geometri –2 4 2
316 Sanat Tarihi -1 4 2
312 Mantık –1 4 2
307 Edebi Metinler –2 3 2
205 Türk Dili –2 4 2
252 Turizm –2 4 2
262 Hukuk –2 2 2
207 Psikoloji –2 3 2
163 Matematik –3 4 3
213 Genel Türk Tarihi –3 4 3
308 Edebi Metinler –3 3 3
164 Matematik –4 4 4
653 Edebi Metinler –4 3 4
165 Matematik –5 4 5
609 Matematik –6 4 5

* Çizelge bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, AÖL gerekli hallerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

YABANCI DİL ALANI*
KOD DERS ADI KREDİ DÖNEM
204 Türk Dili –1 4 1
251 Turizm –1 4 1
330 2. Yabancı Dil –1 4 1
306 Edebi Metinler –1 3 1
216 Türkiye Coğrafyası –1 6 1
206 Psikoloji –1 3 1
207 Psikoloji –2 3 2
307 Edebi Metinler –2 3 2
331 2. Yabancı Dil –2 4 2
205 Türk Dili –2 4 2
252 Turizm –2 4 2
242 Yabancı Dil –3 6 3
332 2. Yabancı Dil –3 4 3
308 Edebi Metinler –3 3 3
243 Yabancı Dil –4 6 4
653 Edebi Metinler –4 3 4
333 2. Yabancı Dil –4 4 4
244 Yabancı Dil –5 8 5

* Çizelge bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, AÖL gerekli hallerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Açıköğretim Lisesi Yurtdışı Programına kayıt yaptıran öğrencilerin sorumlu olacakları dersler,  Açıköğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenir ve hazırlanan Geri Bildirim Belgesi ile öğretim yılı başında öğrencilere bildirilir.

Öğretim

Açıköğretim Lisesi ders programında yer alan derslerden bazıları için kitap, bazıları için ders notu hazırlanmıştır. Kitaplar ve ders notları, öğretim yılı başında kesin kayıt yaptıran veya kayıt yenileten öğrencilerin adreslerine posta ile gönderilmektedir. Kitapların postalanma tarihi yaklaşık olarak her yıl aralık ayının ikinci yarısındadır. Ders notları, müfredatta yer alan konular hakkında kısa açıklamalar yapmak ve öğrencileri çalışmalarında yönlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Öğrencilerin, ders notu bulunan bir dersin dönem sonu sınavına hazırlanmaları için, diğer liselerde o ders için okutulan kitaplardan da yararlanmaları önerilir. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce, ders kitaplarını desteklemek üzere televizyon ders programları, iletişimi sağlamak ve rehberlik hizmeti sunmak üzere de televizyon iletişim ve rehberlik programları hazırlanmaktadır. Programlar TRT Genel Müdürlüğünün işbirliği ile TRT 4 Yayın Programında yayınlanır. Parabol anten ve digital uydu alıcıları olan öğrenciler, bu programları bulundukları Batı Avrupa ülkesinden de izleyebilirler.

Sınavlar

Açıköğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrenciler her öğretim yılında birinci ve ikinci dönem sonunda olmak üzere iki kez sınava girerler. Sınavlar Anadolu Üniversitesi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi yönetmeliğine göre ve merkezi sistemle bir hafta sonunda iki gün arka arkaya (Cumartesi-Pazar) yapılır. Tüm derslerin sınavları çoktan seçmeli test şeklindedir. Hangi nedenle olursa olsun, önceden ilan edilen tarihlerde yapılan sınavlara girmeyen/giremeyen öğrencilere ek bir sınav yapılmaz. Kayıtlı öğrencilerin hangi merkezde, hangi gün, hangi derslerden sınava gireceğini gösteren sınava giriş belgesi, sınavlardan yaklaşık 15 gün önce adreslerine gönderilir.Açıköğretim Lisesi Batı Avrupa Programı öğrencileri için yapılan sınavlar 2002-2003 öğretim yılı itibarı ile Köln, Stuttgart ve Berlin’de yapılmaktadır. MEB ile Anadolu Üniversitesi arasında yapılacak görüşmelere bağlı olarak sınav merkezlerinin sayısında değişiklik yapılabilir. Bu durumda, öğretim yılı başında öğrencilere bilgi verilerek, kendilerine en yakın bir sınav merkezini seçmeleri istenir.

Başvuru Koşulları

Açıköğretim Lisesi’ne kayıt olmak için yaş sınırı yoktur. Ortaokul veya İlköğretim Mezunu ya da Lise Ara Sınıfından ayrılmış Türkiye Cumhuriyeti uyruklu herkes (zihinsel engellilerin dışında) yurtdışında geçerli bir oturma izni varsa kayıt için başvuruda bulunabilir. Açıköğretim Lisesi Yurtdışı Programına kayıt işlemleri her yıl Eylül ayında yapılır. Kayıtla ilgili ayrıntılı açıklamalar ve kesin kayıt sırasında gerekli olan belgelerin neler olduğunu içeren yazı bu aylarda, Köln’ deki İrtibat Bürosu tarafından adayların adreslerine gönderilir. Kesin kayıt için öğrencilerin ödemesi gereken miktar, her yıl kayıt işlemlerinden önce Milli Eğitim Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenir.

Başvuru Yeri ve Zamanı

Açıköğretim Lisesi Batı Avrupa Programına kayıt işlemleri her yıl Eylül ayında yapılır. Kayıtla ilgili ayrıntılı bilgileri ve bazı belgeleri içeren kayıt açıklama yazısı Köln’ deki İrtibat Bürosu tarafından adayların adreslerine gönderilir. Açıköğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyenler adreslerini yıl boyunca, Köln Bürosuna bildirebilirler.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Açıköğretim Lisesi Yurtdışı Programına kesin kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adaylarından şu belgeler istenir :

1.      Başvuru için Form-Dilekçeler (Batı Avrupa Bürosunca verilir),

2.      Öğrenim Belgesinin aslı (Ortaokul mezunları için, ortaokul diploması, Liseden ayrılanlar için tasdikname, Yurtdışında öğrenim görenler için, Kredilendirilmiş Denklik Belgesi -Bu belge Eğitim Müşavirlikleri  ile Eğitim Ataşeliklerinden alınır-) Sınıf sistemiyle öğrenim görenler, EK 2 Öğrenim Belgesinin (öğrenciyken alınan dersleri gösteren başarı durum belgesi) aslını da verecektir.

3.      Nüfus cüzdanı sureti (Eğitim ataşeliklerinde yaptırılabilir),

4.      3 adet fotoğraf,

5.      Seçmeli ders tercih formu (Batı Avrupa Bürosunca verilir),

6.      Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı. Kesin kayıt sırasında ödenmesi gereken öğrenim ücreti, Milli Eğitim Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenir.

DİKKAT !
Yukarıdaki belgeleri kesin kayıtla ilgili bir çağrı almadan göndermeyiniz. Eksik belge ve aslı istenen belgelerin fotokopileri ile yapılan başvurular işleme koyulmaz. Kayıtlar bittikten sonra büromuza ulaşan kayıt başvuruları bir sonraki öğretim yılına ait kayıt döneminde değerlendirilir.

Nakil İşlemleri -Öğrenime Türkiye’de Devam Edilmesi

Açıköğretim Lisesi Batı Avrupa Programına kayıtlı öğrenciler, Türkiye’ye kesin dönüş yapmaları halinde öğrenimlerini Türkiye’de de devam ettirebilirler. Bunun için Türkiye’de yaşadıkları ilin merkezinde bulunan Eğitim Hizmetleri Merkezi Müdürlüklerindeki (eski adıyla Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi Müdürlükleri) Açıköğretim Lisesi öğrenci bürosuna bir dilekçe ile başvurmaları gerekir. Bu durumda, Batı Avrupa Programında alınan dersler Türkiye’de kredilendirilir ve öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yerden Türkiye’de devam ettirebilirler. Aynı şekilde Türkiye’de öğrenciyken Avrupa ülkesine yerleşenler de nakillerini Batı Avrupa Programına yaptırabilirler. Bunun için her yıl temmuz-ağusto ayları içinde Batı Avrupa Bürosuna bir dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.Kısa süreli turist vizesiyle yurtdışına gelenlerin Batı Avrupa Programına kayıt yaptırmaları mümkün değildir. Türkiye’de öğrenci olanların da sınav dönemlerinde yurtdışında bulunmalarını gerekçe göstererek sınavlara yurtdışında bulundukları ülkede girme istekleri kabul edilmez.

DİPLOMA DENKLİĞİ

Açıköğretim Lisesi Batı Avrupa Programına devam ederek mezuniyet için gerekli tüm koşulları yerine getirenlere Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi Diploması verilir. Bu diploma, Türkiye’de örgün eğitim verilen liselerden alınan diplomalarla eşdeğerdedir. Bu eşdeğerlilik hukuken de güvence altına alınmıştır.Diplomaların yurtdışında geçerliliği, yaşanılan ülkelerin yerel mevzuatıyla ilgilidir.

MEZUNLARININ SAHİP OLDUKLARI ÜST ÖĞRENİM İMKANLARI

Anadolu Üniversitesi, yurtdışında lise veya dengi okul mezunu olan vatandaşlar için, dört yıllık açık yükseköğretim programları uygulamaktadır. Mezunlar uzaktanöğretim yöntemi ile eğitim verilen İktisat Fakültesi,  İşletme Fakültesi, Açıköğretim Fakültesinde yükseköğrenim görebilirler. Bu programlarla ilgili bilgiler sitemizde yer almaktadır. Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa açık yükseköğretim programları Seçme Sınavı her yıl yaklaşık olarak Haziran başında yapılmakta olup, başvurular Mart-Nisan aylarında kabul edilmektedir. Bulundukları öğretim yılı içinde liseyi bitirme durumunda olan öğrenciler de bu sınava katılmak için Mart ve Nisan aylarında Köln Bürosuna telefon ederek önkayıt yaptırabilirler.Mezunlar ayrıca ÖSYM tarafından Türkiye’de yapılan ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı) ile Köln ve Ankara’da yapılan YÇS (Yurtdışında Çalışan Vatandaşların Çocukları İçin Üniversite Seçme Sınavı) sınavlarına katılabilirler. Yabancı uyruklu olanlar ise YÖS’e (Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı) katılarak Türkiye’de bir üniversitede öğrenim görebilirler. Öte yandan, Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Açık Yükseköğretim Programlarında iki yıl öğrenim gördükten sonra bir başka Alman üniversitesine (veya bulunduğunuz ülkedeki bir üniversiteye), başvurulan üniversitenin özel koşullarını yerine getirmek koşulu ile kayıt yaptırabilirsiniz.

AÖL Batı Avrupa Programı Başvuru Adresi

Açıköğretim Lisesi Yurtdışı Programı ile ilgili her türlü bilgiyi almak için başvurulacak adres ve telefon numaraları ile başvuru saatleri aşağıda yer almaktadır:

Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Bürosu
-Açıköğretim Lisesi Yurtdışı Programı-
Friesenplatz 13, 50672 Köln – DeutschlandTel: 0221-51 10 47,  Faks: 0221-52 11 49
Çalışma saatleri: P.Tesi-Cuma   08:00-12:00 ve 13:00-17:00 arasındadır. AÖL Türkiye ile ilgili bilgi almak için:
MEB-Açıköğretim Lisesi Müdürlügü Ankara  1. Kılavuzun eğitim sistemi ile ilgili bölümü ve sınıf denkliklerini gösteren cetveller dikkatlice incelenerek, Almanya’nın eğitim sistemi hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.ALMANYA’DAN GELEN ÖĞRENCİLERİN DENKLİK
İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR

2. Almanya’da öğretim yılı eyaletlere göre Ağustos ayı sonu ile Eylül ayı başında başlamakta ve Haziran ayı sonu ile Temmuz ayı başında sona ermektedir. Bir öğretim yılı iki yarıyıldan ibarettir. Her yarıyıl sonunda öğrencilere kendilerinden kalmak üzere yarıyıl karneleri verilmektedir.(1.Halbjahr-1.yarıyıl; 2.Halbjahr-2. yarıyıl)

3. Almanya’daki not sistemi, kısaltmaları ve Yurdumuzdaki karşılıkları:

NOTLAR KISALTMALARI KARTILIKLARI
(1) Sehr Gut = s.g.t. (10-9) Pekiyi
(2) Gut = gt. (8-7) İyi
(3) Befridigend = bf. (6) Orta
(4) Ausreichend = ausr. (5) Yeterli
(5) Mangelhaft = mgh. (4-3) Zayıf
(6) Ungenügend = u.gnd. (2-1) Çok Zayıf

Bu tablodan da anlaşılacağı üzere Alman Eğitim Sisteminde, en iyi not 1, en zayıf not ise 6’dır.

DİĞER KISALTMALAR KARŞILIKLARI
nicht teilgenommen = n. tgn. = katılmadı
nicht beurtelit = n.beurt. = değerlendirilmedi
nicht benotet = n.b. = not verilmedi

4. Kılavuzun Almanya bölümündeki denklik cetvelleri, yurtdışındaki okullarla, yurdumuzdaki okullarda okutulan müfredat programları karşılaştırılarak hazırlanmıştır. Ancak, az sayıda da olsa, yurdumuzda özellikle ilkokul 4, 5. sınıflardan, ya da Ortaokul 1 ve 2. sınıflardan ayrılarak yurtdışına giden ve orada bir müddet boş gezdikten sonra okula başlayan öğrenciler, çok defa, beyana, boyuna ve yaşına göre bir iki sınıf atlatılarak okula kabul edilmektedirler.

Bu gibi Öğrencilerin denklik işlemleri yapılırken istenecek olan karne ya da ayrılma belgesi, denklik işleminin yapıla bilmesi için yeterli değil ise, kesin öğrenim durumunun belirlenebilmesi için öğrenciden diğer karne ve belgeleri de istenecektir.

5. Denklik işlemi yapılırken istenecek karne ve belgeler:

a) Ortaokul sınıflarına alınacak öğrencilerin yurtdışında okuduğu okuldan aldığı son iki sınıfa ait karneleri (Zeugnis) ile almışsa, ayrılma belgesi (Abgangszeugnis),

b) Liselere alınacak öğrenciler, yurtdışında okuduğu okuldan aldığı son üç yıla ait karneleri (Zeugnis) ile almışsa, ayrılma belgesi (Abgangszugnis) veya diploma (Abschlusszeugnis),

c) Meslek Okullarında okurken ayrılarak gelen öğrencilerden, meslek okulundan aldığı karneleri ile aldığı bitirme veya ayrılma belgesi ve bu okula girmeden önce yurdumuzda ya da geldiği ülkede bitirdiği veya ayrıldığı okuldan aldığı bitirme ya da ayrılma belgesi,

d) Yurtdışında sadece hazırlık öğrenimi yaparak gelen öğrencilerden, geldiği okuldan son olarak aldığı karne veya ayrılma belgesi ile dış ülkeye gitmeden önce yurdumuzda ayrıldığı ya da bitirdiği okuldan aldığı öğrenim belgesi (tasdikname,diploma gibi) istenecektir.

6. Almanya’dan dönen bazı öğrencilerin karnelerinde, bir çok derslerden genellikle lisan yetersizliği nedeniyle değerlendirilme yapılmadığı görülmektedir. Bu durumda olan öğrenciler için, o sınıfı başarmamış işleminin yapılması gerekmektedir.

7. Bazen de, Almanca karnede öğrencinin geçtiği veya kaldığı yazılmamaktadır. Bu durumda, öğrencilerin aldığı notlara bakılacaktır. Notları iyi ise (bir zayıf dahil) geçti işlemi, zayıf ise kaldı işlemi yapılacaktır.

8. Almanya’da bazı eyaletlerde 5. ve 6. sınıflara, oryantasyon sınıfları (Orientierungsstufe) da denilmektedir. Bu sınıflarda öğrencilerin başarıları denemekte olup, 6 sınıftan sonra öğrencinin Hauptschule’ye mi Realschule’ye mi veya Gymnasiyum’a mı gideceği belirlenmektedir. Almanya’da Orientierungsstufe’nin 5.ve 6.sınıflardan gelen öğrencilerin karneleri, Hauptschule’nin ve 6. sınıflarından gelen öğrenciler gibi değerlendirilecektir.

9. Almanya’da bazı eyaletlerde, ortokul sınıflarımıza muadil sınıflara Sekundarstufe I’de denilmektedir. Sekundarstufe I’da olan öğrencilerin, önce hangi okul tipinde (Hauptschule, Realschule, Gymnasium) olduğunu tespit etmeli ve daha sonra devam ettiği okul tipine göre denklik işlemi yapılmalıdır.

10. Düzenlenen denklik belgesine göre, Liselerimizin 2. ve 3. sınıflarına alınacağı belirlenen öğrencilerin, meslek liselerimizin ikinci ve üçüncü sınıflarına alınmaları mümkün değildir.

11. Almanya’da Gymnasium’u bitirerek “Hochschulreife” belgesi; Fachoberschule’yi bitirerek “Fachhochschulreife” belgesi alan öğrencilerin denklik işlemleri, sadece bitirme belgelerinin asıllarına göre yapılabilir.

CETVEL-I
ALMANYA’DA HAUPTSCHULE’DEN GELEN ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE’DE ORTAOKUL ve LİSELERİMİZDE ALINACAKLARI SINIFLARI GÖSTEREN CETVEL

     • Haupschule’de 5. sınıfı geçerek gelenler, Ortaokullarımızın 1. sınıfına alınırlar.
     • Haupschule’de 6. sınıfa devam ederken gelenler Ortaokullarımızın 1. sınıfına alınırlar.
     • Haupschule’de 6. sınıfı geçerek gelenler, Ortaokullarımızın 1. sınıfına doğrudan, 2. ınıfına seviye sınavı ile alınırlar.
     • Haupschule’de 7. sınıfa devam ederken gelenler, Ortaokullarımızın 1. sınıfına doğrudan, 2. sınıfına seviye sınavı ile alınırlar.
     • Haupschule’de 7. sınıfı geçerek gelenler, Ortaokullarımızın 2. sınıfına doğrudan, 3. sınıfına seviye sınavı ile alınırlar.
     • Haupschule’de 8. sınıfa devam ederken gelenler, Ortaokullarımızın 2. sınıfına doğrudan, 3. sınıfına seviye sınavı ile alınırlar.
     • Haupschule’de 8. sınıfı geçerek gelenler, Ortaokullarımızın 3. sınıfına doğrudan, Liselerimizin 1. sınıfına seviye sınavı ile alınırlar.
     • Haupschule’de 9. sınıfa devam ederken gelenler, Ortaokullarımızın 3. sınıfına doğrudan, Liselerimizin 1. sınıfına seviye sınavı ile alınırlar.
     • Haupschule’de 9. sınıfı bitirerek gelenler, Ortaokul mezunu sayılırlar ve Liselerimizin birinci sınıfına alınırlar.
     • Haupschule’de 10. sınıfa (Typ-A) devam ederken gelenler, Liselerimizin 1. sınıfına alınırlar.
     • Haupschule’de 10. sınıfı (Typ-A) bitirerek gelenler, Liselerimizin 2. sınıfına alınırlar.
     • Haupschule’de 10. sınıfa (Typ-B) devam ederken gelenler, Liselerimizin 1. sınıfına alınırlar.
     • Haupschule’de 10. sınıfı (Typ-B) bitirerek gelenler, Liselerimizin 2. sınıfına doğrudan, 3. sınıfına seviye sınavı ile alınırlar.

CETVEL-II
ALMANYA’DA REALSCHULE’DEN GELEN ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE’DE ORTAOKUL ve LİSELERİMİZDE ALINACAKLARI SINIFLARI GÖSTEREN CETVEL

      • Realschule’de 5. sınıfı geçerek gelenler, Ortaokullarımızın 1. sınıfına alınırlar.
      • Realschule’de 6. sınıfa devam ederken gelenler, Ortaokullarımızın 1. sınıfına alınırlar.
      • Realschule’de 6. sınıfı geçerek gelenler, Ortaokullarımızın 2. sınıfına alınırlar.
      • Realschule’de 7. sınıfa devam ederken gelenler, Ortaokullarımızın 2. sınıfına alınırlar.
      • Realschule’de 7. sınıfı geçerek gelenler, Ortaokullarımızın 3. sınıfına alınırlar.
      • Realschule’de 8. sınıfa devam ederken gelenler, Ortaokullarmızın 3. sınıfına alınırlar.
      • Realschule’de 8. sınıfı geçerek gelenler, Liselerimizin 1. sınıfına alınırlar.
      • Realschula’de 9. sınıfa devam ederken gelenler, Liselerimizin 1. sınıfına alınırlar.
      • Realschule’de 9. sınıfı geçerek gelenler, Liselerimizin 2. sınıfına alınırlar.
      • Realschule’de 10. sınıfa devam ederken gelenler, Liselerimizin 2. sınıfına alınırlar.
      • Realschule’de 10. sınıfı bitirerek gelenler, Liselerimizin 2. sınıfına doğrudan, 3. sınıfına seviye sınavı ile alınırlar.

CETVEL-III
ALMANYA’DA GYMNASİUM’DAN GELEN ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE’DE ORTAOKUL ve LİSELERİMİZDE ALINACAKLARI SINIFLARI GÖSTEREN CETVEL

      • Gymnasium’da 5. sınıfı geçerek gelenler, Ortaokullarımızın 1. sınıfına alınırlar.
      • Gymnasium’da 6. sınıfa devam ederken gelenler, Ortaokullarımızın 1. sınıfına alınırlar.
      • Gymnasium’da 6. sınıfı geçerek gelenler, Ortaokullarımızın 2. sınıfına alınırlar.
      • Gymnasium’da 7. sınıfa devam ederken gelenler, Ortaokullarımızın 2. sınıfına alınırlar.
      • Gymnasium’da 7. sınıfı geçerek gelenler, Ortaokullarımızın 3. sınıfına alınırlar.
      • Gymnasium’da 8. sınıfına devam ederken gelenler, Ortaokullarımızın 3. sınıfına alınırlar.
      • Gymnasium’da 8. sınıfı geçerek gelenler, Liselerimizin 1. sınıfına alınırlar. Gmnasium’da 9. sınıfa devam ederken gelenler, Liselerimizin 1. sınıfına alınırlar.
      • Gymnasium’da 9. sınıfı geçerek gelenler, Liselerimizin 2. sınıfına alınırlar.
      • Gymnasium’da 10. sınıfa devam ederken gelenler, Liselerimizin 2. sınıfına alınırlar.
      • Gymnasium’da 10. sınıfı geçerek gelenler, Liselerimizin 2. sınıfına doğrudan, 3. Sınıfına seviye sınavı ile alınırlar.
      • Gymnasium’da 11. sınıfına devam ederken gelenler, Liselerimizin 2. sınıfına doğrudan, 3. sınıfına seviye sınavı ile alınırlar.
      • Gymnasium’da 11. sınıfı geçerek gelenler, Liselerimizin 3. sınıfına alınırlar.
      • Gymnasium’da 12. sınıfa devam ederken gelenler, Liselerimizin 3. sınıfına alınırlar.
      • Gymnasium’da 12. sınıfı geçerek gelenler, Liselerimizin 3. sınıfına veya yabancı dille eğitim yapan yapan 4 yıllık okulların 4.sınıfına alınırlar.
      • Gymnasium’da 13. sınıfa devam ederken gelenler, Liselerimizin 3. sınıfına veya yabancı dille öğretim yapan 4 yıllık okulların 4. sınıfına alınırlar.
      • Gymnasium’da 13. sınıfı bitirerek gelenler, Liselerimizi bitirenler derecesinde öğrenim görmüş (Hochschulreife yapmış olanlar). sayılır.