2. Dönem YENİ KAYIT İşlemleri

2. Dönem YENİ KAYIT İşlemleri Başlamıştır.

II. Dönem Yeni Kayıt işlemleri 18 Ocak – 5 Şubat tarihleri arasında yapılacaktır.

 

2016 Açık Öğretim Yeni Kayıt ücreti 40 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücretin 30 Tl’ si Açık Öğretim Lise’sinin anlaşmalı banka hesabına 10 TL’si kayıt yapan kurumun Okul Aile Birliği hesabına yatırılacaktır.

 

Kılavuzda önemi açıklamalar (değişiklikler ) bulunmaktadır mutlaka okuyunuz.

KILAVUZ 

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2015 – 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  II. DÖNEM İLK KAYIT KILAVUZU

Kılavuzu mutlaka okuyunuz
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü
Ankara

1. Başvuru Tarihleri
Açık Öğretim Lisesi 2015 – 2016 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem İlk Kayıt Başvuru
Tarihleri: 18 Ocak-5 Şubat 2016
2. Başvuru Yeri
İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlükleri,
3. İlk Kayıt Katılım Bedeli
Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak öğrenci adayı, her yıl belirlenen İlk
Kayıt Katılım Bedelini ödemek zorundadır. 2016 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Katılım Bedeli,
40 TL olarak belirlenmiştir.
Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası
veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.
(Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)
İlk kayıt katılım bedelinin 10 TL’ si ise Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim
Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu
okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.
İlk Kayıt için Katılım Bedelinin ödendiği, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde
görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için Katılım Bedelinizi doğru
hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.
İlk Kayıt Katılım Bedeli anlaşmalı bankaların ATM’lerin den yatırılmaktadır.
Bankamatikten Para Yatırılırken İzlenecek Adımlar
1-GİRİŞ tuşuna basınız.
2-Dil seçeneklerinden TÜRKÇE tuşuna basınız.
3-Ana sayfadan ÖDEME İŞLEMLERİ tuşuna basınız.
4-EĞİTİM ÖDEMELERİ tuşuna basınız.
5-Karşınıza gelen seçeneklerden M.E.B ÖDEMELERİ ni seçiniz.
6-Ödeme yapmak istediğiniz sınav türünü seçiniz. (AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YENİ KAYIT
ÜCRETİ)
7-ATM tuşları yardımıyla TC KİMLİK NUMARANIZI girin ve GİRİŞ tuşuna basınız.
8-Yatıracağınız 30TL’’yi düzgün biçimde hazırlayın ve DEVAM tuşuna basınız.
9-Paranızı ekranda gösterildiği şekilde bölmeye yerleştirin ve GİRİŞ tuşuna basınız.
10-Para tanımlama işlemi için lütfen bekleyiniz.
11-Yatırdığınız tutarla ekrandaki tutarı karşılaştırın, kabul edilen tutarı onaylamak için
DEVAM tuşuna basınız.
12-Ekranda görünen bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra onay için EVET tuşuna
basınız.
13-Paranız yatırılırken lütfen ATM’den ayrılmayınız.
14-İşleminiz tamamlandıktan sonra makbuzunuzu almayı unutmayınız.
5
 Dikkat: Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrencilerimizden T.C. Kimlik
Numarası olmayanların ilk kayıt işlemlerini yaptırabilmeleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri
Müdürlüklerinden yabancı uyruklular için verilen vatandaşlık numarasını almaları
gerekmektedir.
 Dikkat: T.C. Kimlik Numarası almak zorunda olmayan kişiler ile cezaevlerinde
hüküm giymiş yabancı uyruklulardan vatandaşlık numarasını alamayanlar katılım bedellerini
ödeyebilmek için, kayıt yaptıracakları okul/cezaevi öğretmeni aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi
Müdürlüğüne, 0 312 213 01 75 numaralı faks ile veya aciklise@meb.gov.tr mail adresi ile
ulaşmaları gerekmektedir. Bu öğrencilere Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından kayıt
ücretlerini ödeyebilecekleri banka hesap numarası verilecektir.

Takip Edilmesi Gereken Önemli Tarihler
Sıra Yapılacak İş ve İşlemler Tarihleri
1 II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya
başlanılması.
14 Mart 2015
2 II. DÖNEM SONU SINAVLARI 19-20 Mart 2016
3 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem sınav sonuçlarının
internette yayınlanması.
28 Nisan 2016
4 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme
işlemleri.
28 Nisan – 12 Mayıs 2016
5 III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya
başlanılması.
20 Haziran 2016
6 * III. DÖNEM SONU SINAVLARI 25-26 Haziran 2016
7 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem sınav sonuçlarının
internette yayınlanması.
28 Temmuz 2016
*25-26 Haziran 2016 tarihlerinde yapılacak olan III. Dönem sınavlarına Açık Öğretim
Lisesine kayıtlı, sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi yaşını doldurmuş, on sekizden gün almış
(24 Haziran 1999 ve daha önceki doğumlu) silik, donuk ve ya aktif öğrencilerimiz III. Dönem kayıt
yenileme yaptırmaları halinde katılacaktır.
 Dikkat: Açık Öğretim Lisesine İlk kayıt yaptıran her öğrenci mezun oluncaya kadar
sınava girmek istediği her dönem iş takviminde belirlenen tarihler arasında kaydını yenileyerek
derslerini seçmek zorundadır.
4. Açık Öğretim Lisesi Kayıt İşlemleri
 Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, 18 yaşını doldurmamış
olanların velileri ile birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat
kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvurması
gerekmektedir.
 Açık Öğretim Lisesine kayıtlarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır.
Üç Adımda Yeni Kayıt Süreci

Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir?
a) İlköğretim Okulu/ortaokul mezunu olanlar.
b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar.
c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki
Eğitim Ataşeliklerinden yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik
Belgesi olanlar.
başvurabilir.
İlk Kayıt İçin Gerekli Evrak
a) E-Okulda Kaydı Olan Öğrenciler için;
 İlköğretimi tamamlayanlar,
 Liselerin ara sınıflarından ayrılanlar,
T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge ile müracaatlarını yaparak, sistem üzerinden
alınan kayıt raporunu imzalayacaklardır (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri
tarafından imzalanacaktır). Alınan rapor oluşturulacak öğrenci dosyasının içerisine konulacak,
dosya üzerine de “e-okul bilgilerine göre belge alınmadan kaydı yapılmıştır” ifadesi yazılacaktır.
Dikkat: Açık İlköğretim Okulu veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun olan
öğrencilerden, sistem üzerinde söz konusu okuldan mezun olduğu görülenlerin kayıtları alınırken
herhangi bir mezuniyet belgesi istenmeyecektir. Ancak mezuniyet belgesi ile müracaat eden
öğrencilerin belgeleri alınıp, sisteme taranarak yüklendikten sonra dosyasına konacaktır.
Dikkat: Kayıt alınırken, mezun olduğu ortaokul/ilköğretim okulu belli olmayanlar ile
örgün eğitimde geçtiği/okuduğu sınıflardaki görmüş olduğu derslere ait notlarında eksiklik olan
öğrencilerden bu eksikleri tamamlatılarak onaylı belgeleri teslim alınıp, taranarak sisteme
yüklenecektir.
E-okulda kaydı olmasına rağmen belge getiren öğrenciden getirdiği belge teslim alınarak,
taranıp siteme yüklendikten sonra öğrenci dosyasına konulacaktır.
http://www.aol.meb.gov.tr/dokumandb/aol_dosya_arsivleme_bilgileri.pdf
b) E-Okulda Kaydı Olmayan Öğrenciler için;
İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrenciler için;
 T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
 Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık
fotoğraf,
 İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlar, Diploma
Kayıp Örneğinin aslı )
Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrenciler için;
 T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

 Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık
fotoğraf,
 Sınıfını, notlarını, devam devamsızlığını gösteren Tasdikname, Öğrenim Belgesinin
aslı, (Tasdikname/tasdikname kayıp belgesi/öğrenim durum belgesinin asılı olmak kaydıyla, ekinde
olması gereken not dökümünün aslının temin edilememesi durumunda, notları gösteren belgelerin
onaylı sureti de olabilir.)
 T.C Kimlik Numarası olmayanlardan Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka
dekontunun aslı istenir.
Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olan öğrenciler için;
 T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
 Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık
fotoğraf,
 Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki
Eğitim Ataşeliklerinden Açık “Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir” başlığı altında yer alan (a)
ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesinin aslı, (Karneler denklik belgesi
yerine geçmez).
 T.C Kimlik Numarası olmayanlardan, Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka
dekontunun aslı istenir.
Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılan öğrenciler için (Belgeli
form C işlemi);
 T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
 Açık Öğretim Lisesinden alınan tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı,
 T.C Kimlik Numarası olmayanlardan Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka
dekontunun aslı istenir.
Meslekî Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname almış öğrenciler için;
(Tasdiknameli form c işlemi);
 T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
 Mesleki Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdikname veya tasdikname kayıp
belgesinin aslı,
 Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
 T.C Kimlik Numarası olmayanlardan Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka
dekontunun aslı istenir.
Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname almış veya halen kayıtlı olan öğrencilerden,
Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyenler, öncelikle il ve ilçelerde bulunan Mesleki Açık
Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten meslek liselerine müracaat ederek sistem üzerinden
öğrencilik durumunu “Aktif” hale getirilmesini sağlayacaktır.
(Tasdiknameli Form C işlemi tamamlandıktan sonra) Belgenin aslı ile Açık Öğretim Lisesi
iş ve işlemlerini yürüten Halk Eğitimi Merkezi veya Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerine
müracaat ederek geçiş dilekçelerini vereceklerdir. Bu öğrencilerin dosyaları kayıtlı oldukları
okullardan istenecek. Sistemden de dosya nakli gerçekleştirilecektir. Ancak dosyası Mesleki Açık

Öğretim Lisesi (Ankara) Müdürlüğü arşivinde olan öğrencilerin belgeleri dosyasına konulmak üzere
Müdürlüğümüze (Ankara) gönderilecektir.
Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı ancak öğrencilik durumu “Silik” olanların
başvuruları
a) T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge
b) Kayıt ücretinin ödendiğini gösteren belgenin aslı.
 Dikkat: 2002 yılı ve daha önce Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmış, bu tarihten sonra
hiç kayıt yenilememiş ve halen öğrencilik durumu “Silik” olan öğrencilerin T.C. Kimlik Numaraları
Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı olmayabilir. Bu öğrencilerimiz öncelikle,
durumlarını anlatan bir dilekçeyi ve T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisini tek
sayfada olacak şekilde, 0 312 231 01 75’e faks (ya da aciklise@meb.gov.tr adresine e-posta)
göndermeleri gerekmektedir.
5. İlk Kayıt Şartlarına Ait Açıklamalar
Açık Öğretim Liselerinde Kullanılan Terimler
*Önkayıt Öğrenci: İlk kayıt yaptıran, kaydı kesinleşmemiş öğrenci,
*Aktif Öğrenci: İlk kayıt olan veya kaydını süresinde yenileyen öğrenci,
*Donuk Öğrenci: Kaydını bir kez yenilemeyen öğrenci,
*Silik Öğrenci: Üst üste en az iki kez kaydını yenilemeyen öğrenci,
*Mezuniyet İncelemesinde Olan Öğrenci: Mezuniyet aşamasına gelmiş, kayıt evrakı
incelenecek öğrenci.
Denklik İşlemleri
Denklik belgesi ile Açık Öğretim Lisesine kayıt için başvuran öğrencilerin denklik
belgesinde belirtilen düzeylere göre, ilköğretim okulu mezunu veya lise ara sınıf öğrencisi olarak
kaydı yapılır.
Yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin denklik işlemleri;
a) Yurtdışındaki okullardan alınmış olan karne veya öğrenim belgelerinin, ülkemizde hangi
okullara ve bu okulların hangi sınıfları ya da dönemine denk olduğunun ilgili kurumlardan (İl Milli
Eğitim Müdürlükleri, Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşelikleri) denkliğinin yaptırılması
gerekmektedir.
b) Denklik Belgesi ile Açık Öğretim Lisesine kayıt için başvuran öğrencinin denklik
belgesinde belirtilen düzeylerine göre; ortaokul mezunu, ilköğretim okulu mezunu veya ara sınıf
öğrencisi olanların kaydı yapılır.
Kimlerden Kayıt Katılım Bedeli Alınmaz?
a) 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında şehit olanların eş ve çocuklarından, aynı mücadelede gazi
olanların ile eş ve çocuklarından;
b) Terörle mücadelede görevini yaparken şehit düşenlerin eş ve çocuklarından, aynı
mücadelede gazi olanlar ile eş ve çocuklarından;

c) Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar ile İstiklal Madalyası verilmiş
olanlardan,
d) Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri verilenlerden,
durumlarını belgelendirmek şartıyla İlk Kayıt bedeli alınmayacaktır.
Söz konusu belgelerin fotokopileri alınacak ve üzerine “aslı gibidir” ibaresi yazılarak
tarandıktan sonra öğrenci dosyasına konulacaktır.
Not: Şehit ve gazilerimizin eş ve çocukları, evlendikleri takdirde “Katılım Bedeli” ödemek
zorundadırlar.
Kayıt Başvurusunun Geçersiz Olduğu Durumlar;
a) Kayıt bedeli ödenmemiş ise,
b) Kayıt bedeli ödenmiş ancak Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi
Müdürlüklerine kayıt için başvurmamışsa,
c) Belgelerin (Diploma, tasdikname/öğrenim durum belgesi, denklik belgesi) aslı
verilmemişse veya e-okulda kaydı yoksa,
d) Ortaokul / ilköğretim okulundan sorumlu ders/dersleri var ise,
e) Katılım bedelinden muaf olan öğrenciler muafiyet belgelerini teslim etmemişse;
Bu öğrencilerin kayıtları kabul edilmez ve kayıt evrakları iade edilir.
Askerlik Ertelemesi
Askerlik kanununda (1111 – 35 /c) yapılan değişiklikle Açık öğretim Lisesi öğrencilerine
askerlik tecil (erteleme) hakkı verilmiştir. Askerlik çağında ki öğrencilerimiz, Halk Eğitimi Merkezi
ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden alacakları onaylı “Ek.C2” formuyla Askerlik
şubelerine tecil (erteleme) başvurusunda bulunabilirler.
 Dikkat: Öğrencilik durumu “Aktif”, “Donuk” ve “Silik” konumdaki öğrencilere Ek.C2
belgesi düzenlenebilir. Ancak belgenin kabulü Askerlik Şubelerinin sorumluluğundadır.
Engelli Öğrenciler;
a) Engelli öğrenciler, engelli olduğunu belgeleyen raporu Halk Eğitimi Merkezi ile
Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerine kayıt sırasında vererek engel durumlarını sisteme
kaydettirmeleri gerekmektedir. Bu öğrencilerin belgeleri taranacaktır.
c) Sağlık kurulu raporuna göre evde sınav hizmetinden faydalanacak öğrencilerin
hizmetten yararlanabilmesi için irtibat bürolarınca; “yatarak tedavi görüyor” seçeneğinin
işaretlenmesi gerekmektedir.
İşitme ve zihinsel engeli %40 ve üzerinde olanlar heyet raporu olmak kaydıyla “Yabancı
Dil” dersinden muaf olabilirler. Bunun için rapor ile “Yabancı Dil” derslerinden muaf olmak
istediğini ifade eden dilekçeyi Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne (Ankara) göndermeleri
gerekmektedir.
• Hiçbir engeli olmadığı halde, sistem üzerinde özür gruplarından biri işaretlenmiş
olarak görünen öğrenciler, İrtibat Bürolarına başvurarak veya Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne
(Ankara) bir dilekçe göndermek suretiyle bu yanlışlığın düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.

 Dikkat: Öğrencilerimizin engel durumlarını sisteme doğru bir şekilde işlenmesinden
işlemi merkez ve kişi sorumludur.
 Engel öğrencilere ait heyet raporları taranarak sisteme aktarılacaktır.
Öğretim Sistemi, Ders Seçimi ve Kitapların Alınması
Öğretim Sistemi
a) Açık Öğretim Lisesinde ders geçme ve kredi sistemi uygulanmaktadır. Program ortak
ve seçmeli derslerden, Öğretim yılı ise birbirinden bağımsız üç dönemden oluşmaktadır. Öğrenciler,
yapılan sınavlarda başarılı oldukları derslerin kredisini kazanmaktadır.
b) Milli Eğitim Bakanlığının Orta Öğretim Kurumları yönetmeliği kapsamında 2010-2011
eğitim öğretim yılı itibarı ile tüm okullarda öğrenciler, Alansız (Alan Yok) olarak eğitim almaktadır.
Açık Öğretim Lisesine halen devam eden ve kayıt yaptıracak her öğrenci bu uygulamaya tabidir.
c) Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrenciler; ilk kayıt oldukları dönem hariç, her
dönem kayıt yenileyerek yapılacak olan sınavlara katılabilirler. Üçüncü dönem sınavlarına ise sınav
tarihinin ilk günü itibariyle 17 yaşını doldurmuş, 18 yaşından gün almış olanlar kayıt yenileyerek
katılabilmektedir.
Ortak Dersler
Ortak Dersler, Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için alınması gereken zorunlu
derslerdir.
• Öğrenci Ortak dersleri başarmak ya da muaf olmak durumundadır. (Öğrenci, bir
“ortak” dersten 3 kez sınava girip başarısız olduğu takdirde, o dersten muaf sayılır.)
• Öğrenci Muaf olduğu dersin kredisini alamaz, sadece başarma zorunluluğu ortadan
kalkar. Muaf olunan ortak ders, istenirse tekrar alınabilir.
• Öğrenci “Dil ve Anlatım” dersi başarmak zorundadır. Bu dersten muaf olunamaz.
Seçmeli Dersler
• Seçmeli Dersler, alınması zorunlu olmayan, gerekli toplam krediyi tamamlamak için
ortak derslerin yanında öğrencinin isteğine bağlı olarak alınan derslerdir.
• Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci o dersi istediği takdirde tekrar alabilir veya
onun yerine başka seçmeli ders seçebilir.
Kredi
Müfredat programında belirtilen derslerin haftalık ders saati sayısı o dersin kredisini ifade
eder. (Örneğin; DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ 3 dersinin haftalık ders saati 1’dir, kredisi de
1’dir).
• Öğrenciler, başardıkları derslerin kredilerini kazanmaktadırlar.
• Toplam Kredi: Öğrencinin tasdikname/denklik belgelerinde getirdiği derslerin
kredileri ile Açık Öğretim Lisesi sınavlarında kazandığı kredilerin toplamıdır.
Açık Öğretim Lisesi (Alan Yok) Mezuniyet Şartları.
• Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
• Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

• Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden
muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
• Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.
Ders Seçimi
Öğrencilerin, öğrencilik durumu “Aktif” olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek
zorundadır. Öğrenciler ders seçimlerini öğrenci numaralarını ve kişisel şifrelerini kullanarak
“www.aol.meb.gov.tr” internet adresinden yapmaları gerekmektedir. Ders seçiminde tüm
sorumluluk öğrenciye aittir.
Ders seçimini yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler sistem tarafından atanır ve
öğrenciler seçilen bu derslerden sınava girmek zorundadır.
Kitapların Alınması
Öğrenciler; sistem üzerinden seçtikleri derslerin listesi ile birlikte Halk Eğitimi Merkezi
Müdürlüklerine müracaat ederek kitaplarını alabilirler.
 Dikkat: Öğrencilerimizin öğrencilikleri devam ettiği sürece; Açık Öğretim Lisesi
Müdürlüğünün web sitesinde yayınlanan duyurular ile sistem üzerinden atılan mesajları takip
etmeleri gerekmektedir.
6. Sınavlar
Sınav Merkezinin Belirlenmesi
Öğrencilik durumu Aktif hale gelen öğrenciler (Üçüncü dönem hariç) Sınava en geç 55
gün kalıncaya kadar, öğrenci numarası ve şifresiyle sisteme girerek, isterlerse sınav merkezini
değiştirebilir (Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü Öğrenciye tanınan sınav yeri değişikliği yapma
süresini değiştirme hakkına sahiptir ) .
Açık Öğretim Lisesi ve Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
tarafından gerekli görülmesi durumunda sınav merkezinde değişiklik yapabilir.
 Dikkat: Adres bilgilerinizi değiştirmeniz sınav merkezinizin de değişeceği anlamına
gelmez. Bu nedenle sınav merkezinizi sistemde “Sınav Bölgesi İrtibat Merkezi” seçeneğinden
kontrol ediniz ve değişmesi gerekiyorsa değiştiriniz.
Sınav Şekli ve Tarihi
Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak
yapılmaktadır.
Sınavlarda;
 Her dersten 20 soru sorulmaktadır,
 Her soru 4 seçeneklidir,
 Her doğru cevabın değeri 5 puandır,
 Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).
 Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.

Sınava Giriş Belgelerinin Alınması
 Sınava Giriş Belgeleri “www.aol.meb.gov.tr” resmi web sitesinde yayınlanmaktadır.
Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.
 Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise, irtibat bürolarınca öğrencinin fotoğrafı sisteme
eklenerek, fotoğraflı giriş belgesinin alınması gerekmektedir.
 Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir.
 Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okuyunuz.
 Sınav Giriş Belgenizde belirtilen okul ve salonda sınava girmeniz gerektiğini
unutmayınız.
 Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.
Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler
 Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı , pasaport veya ehliyet belgelerinden biri.
 Sistem üzerinden alınan fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi.
 Kurşun kalem ve silgi.
Dikkat: Adayların, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, cep telefonu, kablosuz iletişim
sağlayan bluetooth, kulaklık ve benzeri cihazları ile sınava girmeleri yasaktır.
Sınavların Değerlendirilmesi
 Sınavlar yapıldıktan sonra, cevap kâğıtları Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğünde optik okuyucularla okunmakta ve bilgisayar programı ile
değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda “Kopya Analiz Tekniği”
kullanılmaktadır. Sınavınızın iptal edilmemesi için cevap kâğıdınızı kimseye göstermeyiniz, kopya
çekmeyiniz, çektirmeyiniz.
 Cevap kâğıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular, hatasız kodlanan
cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz.
Sınav Sonuçlarının Duyurulması
 Sınav sonuçları internet ortamında “www.aol.meb.gov.tr” adresinden
duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt
yenileme ve ders seçimi zorunludur.
Sınav Sonuçlarına İtiraz Edilmesi
 Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, sınav sonuçlarının www.aol.meb.gov.tr ve
www.maol.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim
günü içinde dilekçeyle Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne
yapılacaktır. Ortak sınavlara itiraz için http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlaraitiraz/
icerik/18 linke tıklayınız. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar
dikkate alınmayacaktır.

a. Öğrenciler, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C.
Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine,
MEB Sınav İtiraz (Kurumsal Tahsilât) Programı aracılığı ile yapacaklardır.
b. İtirazda bulunabilmek için MEB “Kurumsal Tahsilat Programı” veya interaktif
bankacılık aracılığıyla 20 TL(KDV Dahil) itiraz ücretini T.C Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası,
Türkiye Vakıflar Bankası şubelerinden herhangi birine yatırdıktan sonra, öğrencinin T.C kimlik
numarası ve nüfus cüzdanının seri numarası ile birlikte itiraz modülü üzerinden yapılabilecektir.
İtiraz modülü için http://esinav.meb.gov.tr/ItirazGiris.aspx linke tıklayın.
c. Dilekçe, MEBİM “Alo 147”, BİMER ve MEB Bilgi Edinme sayfaları üzerinden
yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 Önemli: Sınav Giriş ve Sınav Sonuç Belgesi de dahil olmak üzere öğrenci adreslerine
herhangi bir duyuru ve geri bildirim gönderilmeyecektir. Tüm bildirimler www.aol.meb.gov.tr
resmi web sitesinden yayınlanacaktır. Öğrenciler ihtiyaç duydukları her türlü bilgiye bu web
sitesinden ulaşabilirler.
Sevgili Öğrenciler,
Açık Öğretim Lisesi ile ilgili soru ve sorunlarınız için ilk başvuracağınız yer
bulunduğunuz bölgedeki Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlükleri
bünyesinde oluşturulan irtibat bürolarıdır.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİNİZE ULAŞMAK VE MERAK
ETTİĞİNİZ KONULARI ÖĞRENMEK İÇİN ALO 147’Yİ 7/24 SAAT
ARAYABİLİRSİNİZ.
7. Halk Eğitimi Merkezi ve Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin Kayıtlarla İlgili
Yapacağı İş ve İşlemler
 Katılım bedelini T.C. Kimlik Numarasını beyan etmek suretiyle anlaşmalı bankalara
ödemeyen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri yapılmayacaktır.
 İlk kayıt için başvuran öğrencinin fotoğrafı (vesikalık fotoğraf standartında ve yüzü
ışığa dönük olarak ) çekilerek sisteme aktarılacaktır. Fotoğrafın sisteme nasıl aktarılacağı Açık
Öğretim Lisesi resmi web sitesinde yayınlanmaktadır.
 Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptıracak öğrencilerin e-okul sistemine kayıtlı
olup olmadığını kontrol edecek. E-okul sisteminde kayıtlı olan öğrencilerin e-okul üzerindeki
bilgileri tam olanların “e-okul bilgileri tam” çekini işaretleyerek kayıt işlemini yapacaktır. Bilgileri
tam olmadığı halde e-okul bilgileri tam çekini işaretleyerek kaydı alınan öğrencilerin uğrayacakları
mağduriyetten kaydı alan kurum müdürlüğü ve öğretmeni sorumludur.
 İstenmedikçe İrtibat Büroları tarafından Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne herhangi bir
evrak gönderilmeyecektir.
 T.C. Kimlik Numarası olmayan öğrencilerin, kayıt işlemlerini yaptırabilmeleri için,
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerine başvurmak suretiyle yabancı uyruklu vatandaşlar
için verilen vatandaşlık numarasını almaları gerekmektedir.
 Alınan kayıtların, kayda esas evrakı ( diploma, tasdikname, öğrenim durum belgesi,
denklik belgesi vb. ) ile öğrenciye ait özel durumunu belirten rapor ve belgeler ( sağlık kurul raporu,
şehit yakınlık belgesi vb. ) taranarak Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine aktarılacaktır.
Bu konu ile detaylı açıklama web sayfamızda yapılmıştır.
 Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan çıktısı alınacak İlk Kayıt Öğrenci
Raporu’nun, öğrenci veya velisi tarafından ad ve soyadı yazılarak imzalanması sağlanacaktır.

1. E okuldan alınan bilgileriyle belgesiz olarak kaydı yapılan öğrencilerin okullarından
hiçbir belge istenmeyecektir.
2. Bilgileri E-okulda olmayan ve tasdikname (arasınıf) belgesi ile kayıt yaptıran
öğrencilerin okullarından Tasdikname 2. Sureti ve diplomaları resmi yazı ile istenecektir.
Açık Öğretimden Tasdikname ile ayrılan öğrencilerin yeniden Açık öğretim Lisesine kayıt
İşlemi
Tasdiknameli Form C işlemi
I. Öğrenci Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alarak ayrılıp, yeniden tasdiknamesi ile
Açık Öğretim Lisesine kayıt olmak isterse;
Öğrenci için tasdiknameli form c işlemi yapılacak, Açık Öğretim Lisesinden almış olduğu
tasdiknamesi sisteme taranacaktır.
II. Öğrenci Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alarak ayrılıp, özel bir lise yada örgün
liseye kayıt olduktan sonra yeniden Açık Öğretim Lisesine kayıt olmak isterse;
Öğrenci için tasdiknameli form c işlemi yapılacak, Örgün Lise / Özel Liseden almış olduğu
tasdiknamesi sisteme taranacaktır.
Öğrencinin dosyası Mesleki Açık Öğretim iş ve işlemlerini yapan okullardan birinde ise,
geçiş işlemini yapan HEM ya da MEM öğrencinin dosyasını ilgili okuldan isteyerek, sistem
üzerinden dosya nakil işlemini de gerçekleştirecektir.
Tasdiknameli form c işlemi yapılan öğrencilerin belgeleri sisteme tarandıktan sonra, kayıt
işlemlerinin son günü, işlemi yapılan öğrenci listesinin bir resmi yazının ekinde
aciklise@meb.gov.tr adresine Tasdiknameli Form C ibaresi düşülerek e-posta gönderilmesi
gerekmektedir.
Son örgün eğitim kurumunda okuduğu derslere ait notların sisteme girişi Açık Öğretim
Lisesi tarafından yapılacaktır. (Bilindiği gibi bu durumdaki öğrencilerin son örgün eğitim
Açık
Öğretim
Lisesi
Öğrenci
Tasdikname ile
Tekrar AÖL’ ye kayıt olacak
Açık
Öğretim
Lisesi
Öğrenci
Tasdikname ile
ayrıldı
Tekrar AÖL’ ye kayıt olacak
Örgün
Lise/
Özel
Lisesi
Tasdikname ile ayrıldı

kurumunda okuduğu derslere ait notların, irtibat büroları tarafından sisteme girişi mümkün
olmamaktadır).
8. İletişim
Açık Öğretim Lisesi Yazışma Adresi
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi Milas Sokak No :21
06500-Teknikokullar
Yenimahalle/Ankara
(Konya Yolu Üzeri – Talim Terbiye Kurulu Binası Yanı)
Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yazışma Adresi
Meslekî Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi Milas Sokak No : 21
06500-Teknikokullar Yenimahalle/Ankara
(Konya Yolu Üzeri – Talim Terbiye Kurulu Binası Yanı),
Açık Öğretim Lisesi Halkla ilişkiler 0 312 413 21 46 / 47 / 67
0 312 413 21 47
0 312 413 21 67
Meslekî Açık Öğretim Lisesi Halkla
ilişkiler
0 312 413 2145
Açık Öğretim Lisesi Faks 0 312 213 01 75
Meslekî Açık Öğretim Lisesi Faks 0 312 213 01 76
Sorun, istek ve her türlü iletileriniz için e – posta adresi
aciklise@meb.gov.tr
İnternet ve Siz
www.aol.meb.gov.tr Açık Öğretim Lisesi ile ilgili öğrenmek istediğiniz bilgilere
İNTERNET kanalıyla da ulaşabilirsiniz. E-posta yoluyla yapılacak başvuruların aşağıda belirtilen
adresler aracılığıyla yapılması gerekmektedir.
e‐posta adreslerimiz
BİMER (Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi)
www.basbakanlik.gov.tr
hiliskiler@basbakanlik.gov.tr

halkilis@basbakanlik.gov.tr
Millî Eğitim Bakanlığı
http://www.meb.gov.tr/BilgiEdinme/bilgiedinme.asp

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 20 Ocak 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın